TÉMY  CVIČENÍ  Z  PREDMETU  FYZIOLÓGIA  RASTLÍN

 

 

Úvodné cvičenie: Poučenie o zásadách bezpečnosti pri práci a o organizácii cvičení. (s. 4-6)

 

Téma 1.: Fotosyntéza.

Úloha č.1: Delenie asimilačných pigmentov TLC. (s. 12-13 a 51-53)

Úloha č.2: Spektrofotometrické stanovenie chlorofylu a a b. (s. 8-10 a 52-53)

Téma 2.: Sekundárne metabolity.

Úloha č.1: Reakcie trieslovín. (s. 36-37)

Úloha č.2: Delenie éterického oleja rumančeka TLC. (s. 12-13 a 39)

Téma 3.: Minerálna výživa.

Úloha: Stanovenie celkového dusíka Kjeldahlovou metódou. (s. 30-31)

Téma 4.: Dýchanie.

Úloha č.1: Kalibrácia manometrov Warburgovho prístroja. (s. 7-8 a 55)

Úloha č.2: Spotreba kyslíka pri dýchaní semien. (s. 56-57)

Téma 5.: Sacharidy.

Úloha: Stanovenie sacharidov v rastlinných plodoch pomocou HPLC. (s. 10-11, 12-14 a 25)

Téma 6.: Sacharidy.

Úloha: Kvantitatívne stanovenie rozpustných cukrov podľa Bertranda. (s. 7 a 21-22)

Téma 7.: Minerálna výživa.

Úloha č.1: Dôkaz katiónov v rastlinnom popole. (s. 46-47)

Úloha č.2: Dôkaz aniónov v rastlinnom popole. (s. 47)

Téma 8.: Bielkoviny.

Úloha: Kvalitatívne reakcie zásobných bielkovín. (s. 27-29)

Téma 9.: Sacharidy. Bielkoviny a enzýmy.

Úloha č.1. Hydrolýza celulózy. Dôkaz redukujúcich sacharidov. Selivanova reakcia. (s. 19, 20 a 24)

Úloha č.2. Dôkaz niektorých enzýmov v zemiakovej hľuze. (s. 31)

Úloha č.3. Aktivita katalázy v závislosti od klíčivosti semien. (s. 32)

Téma 10.: Vodný režim.

Úloha č.1: Semipermeabilita živých buniek. (s. 42)

Úloha č.2: Stanovenie transpirácie Ivanovovou vážkovou metódou. (s. 45-46)

Téma 11.: Sacharidy.

Úloha: Dôkazové reakcie sacharidov. (s. 18-20)

Téma 12.: Rast a vývin - klíčenie.

Úloha č.1: Stanovenie klíčivosti redukciou tetrazoliovej soli. (s. 61-62)

Úloha č.2: Klíčivosť malých semien. (s. 60)

Téma 13.: Sekundárne metabolity.

Úloha: Stanovenie obsahu éterického oleja destilačnou metódou. (s. 38-39)

Téma 14.: Vodný režim.

Úloha: Meranie vodného potenciálu rastlinných pletív. (s. 10-11 a 43-45)

 

 

Čísla v zátvorke udávajú čísla príslušných strán v skripte:

 

Repčák M., Grejtovský A.: Návody na cvičenia z fyziológie rastlín. 2. prepracované vydanie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2002.

 

TÉMY  CVIČENÍ  Z  PREDMETU  FYZIOLÓGIA  RASTLÍN

 

 

Úvodné cvičenie: Poučenie o zásadách bezpečnosti pri práci a o organizácii cvičení. (s. 4-6)

 

Téma 1.: Fotosyntéza.

Úloha č.1: Delenie asimilačných pigmentov pomocou tenkovrstvovej chromatografie. (s. 12-13 a 64)

Úloha č.2: Spektrofotometrické stanovenie chlorofylu a a b. (s. 8-10 a 65)

Téma 2.: Sekundárne metabolity.

Úloha č.1: Reakcie trieslovín. (s. 40-41)

Úloha č.2: Delenie rumančekovej silice metódou TLC. (s. 12-13 a 45)

Téma 3.: Minerálna výživa.

Úloha: Stanovenie celkového dusíka Kjeldahlovou metódou. (s. 32-33)

Téma 4.: Dýchanie.

Úloha č.1: Kalibrácia manometrov Warburgovho prístroja. (s. 8 a 69-70)

Úloha č.2: Spotreba kyslíka pri dýchaní semien. (s. 70-72)

Téma 5.: Sacharidy.

Úloha: Stanovenie sacharidov v rastlinných plodoch metódou HPLC. (s. 10-11, 12-15 a 24-25)

Téma 6.: Sacharidy.

Úloha: Kvantitatívne stanovenie rozpustných cukrov podľa Bertranda. (s. 7 a 22-23)

Téma 7.: Minerálna výživa.

Úloha č.1: Dôkaz katiónov v rastlinnom popole. (s. 57-58)

Úloha č.2: Dôkaz aniónov v rastlinnom popole. (s. 58)

Téma 8.: Bielkoviny.

Úloha: Kvalitatívne reakcie zásobných bielkovín. (s. 28-30)

Téma 9.: Sacharidy. Bielkoviny a enzýmy.

Úloha č.1. Hydrolýza celulózy. Fehlingova skúška. Selivanova reakcia. (s. 24, 20 a 21)

Úloha č.2. Dôkaz niektorých enzýmov v zemiakovej hľuze. (s. 33-34)

Úloha č.3. Aktivita katalázy v závislosti od klíčivosti semien. (s. 34-35)

Téma 10.: Vodný režim.

Úloha č.1: Semipermeabilita živých buniek. (s. 53)

Úloha č.2: Stanovenie transpirácie Ivanovovou vážkovou metódou. (s. 56)

Téma 11.: Sacharidy.

Úloha: Dôkazové reakcie sacharidov. (s. 19-22)

Téma 12.: Klíčenie.

Úloha č.1: Stanovenie klíčivosti redukciou tetrazoliovej soli. (s. 76-77)

Úloha č.2: Klíčivosť malých semien. (s. 75)

Téma 13.: Sekundárne metabolity.

Úloha č.1: Stanovenie obsahu silice destilačnou metódou. (s. 44)

Úloha č.2: Závislosť farby antokyánov na pH. (s. 53-53)

Téma 14.: Vodný režim.

Úloha: Meranie vodného potenciálu rastlinných pletív. (s. 11-12 a 54-56)

 

 

Čísla v zátvorke udávajú čísla príslušných strán v publikácii:

 

Repčák M., Bačkor M., Kováčik J., Eliašová A., Paľove-Balang P.: Návody na cvičenia z fyziológie rastlín. 3. prepracované vydanie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009.