Protokol č.:                  Téma.......................................................................................                                     študent

Dátum                                                                                                                                                              odbor

 

 

Úloha1. .....................................................................................................................................................

            ..............................................

 

Pomôcky: .......................................................................................................................................

Materiál: .......................................................................................................................................

 

Princíp: .........................................................................................................................

 

Postup: .....................................................................................................................

 

 

Úloha2. : ......................................................................................................

 

Pomôcky: .......................................................................................................................................

Materiál: .......................................................................................................................................

 

Princíp: .........................................................................................................................

 

Postup: .....................................................................................................................

 

 

 

Výsledky a vyhodnotenia úloh

 

U1. :........................................................

 

U2. : ......................................................

 

 

 

Záver: ...........................................................................................................