Obsah cvičení Botanika I.

 1. Mikroskop. Zásady mikroskopovania. Príprava preparátov. Natívny preparát.
 2. Oddelenie Cyanophyta.
 3. Oddelenie Rhodophyta. Oddelenie Heterokontophyta – trieda Bacillariophyceae.
 4. Oddelenie Heterokontophyta – trieda Xanthophyceae, Phaeophyceae.
  Oddelenie Dinophyta. Oddelenie Euglenophyta.
 5. Oddelenie Chlorophyta – trieda Chlorophyceae, Ulvophyceae, Cladophorophyceae.
 6. Oddelenie Chlorophyta – trieda Zygnematophyceae, Charophyceae.

Test. // na prednáške 07.11.2011

 1. Oddelenie Myxomycota. Ríša Stramenopila – oddelenie Oomycota.
  Ríša Fungi – oddelenie Zygomycota.
 2. Oddelenie Ascomycota.
 3. Oddelenie Basidiomycota.
 4. Lichenes.
 5. Oddelenie Bryophyta.

Test. // na prednáške