osobné | výučba | výskum | kontakt | bioinfo
anglický jazyk

Pedagogická činnosť ::

Cvičenia:

ZS :: Botanika I. :: obsah cvičení

LS :: Fyziológia rastlín :: témy cvičení
        :: plánik učebne fyziologickej praktikárne
        :: protokol na cvičenía, konštrukcia
        :: protokoly na cvičenía: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14   info


Doplnkové informácie k prednáškam:

ZS :: Botanika I. (zoznam nižších rastlín ku skúške)

LS :: Fyziológia rastlín

1.Vodný režim   8.Rast a vývin
2.Minerálna výživa   9.Fotoreceptory
3.Fotosyntéza 10.Hormóny
4.Dýchanie 11.Rytmy, klíčenie, kvitnutie
5.Metabolizmus dusíka 12.Pohyby
6.Heterotrofia 13.Stres
7.Sekundárny metabolizmus 14.Rastlinné biotechnológie
**  Errata
 
© 2009-2011 Juraj Piovár, updated: 17.11.2012