osobné | výučba | výskum | kontakt | bioinfo
anglický jazyk

Kontaktné údaje ::

Pracovisko:
Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Adresa:
Mánesova 23, 040 01 Košice

Telefón:  VoIP
+421 55 234-2318

Miestnosť:
224(Ma23-NK) (.poschodie)

Email:
jupi61@gmail.com

Web:
www.jupi61.ic.cz
Google search -> "jupi61"

 
© 2009-2011 Juraj Piovár, updated: 17.11.2012