osobné | výučba | výskum | kontakt | bioinfo
anglický jazyk

Bio-Informatika ::

Biomonitoring:
- je jedným zo spôsobov hodnotenia stavu znečistenia životného prostredia na základe skúmania organizmov, ktoré v ňom žijú.

Aplikácie:
Vyššie uvedenú myšlienku aplikujeme v našich laboratóriách.
Za adekvátne organizmy volíme lichenizované huby, niektoré vyššie a nižšie rastliny.

Aplikačný proces:

  • zber vzoriek z vybranej lokality
  • proces spracovania homogenizovaním
  • analýzy UV-VIS spektrofotometrom
  • analýzy HPLC
  • spracovanie analýz parametrov štatistickou metódou

IT aplikácie:
web (w3 valid), Visual Basic, Delphi

 
© 2009-2011 Juraj Piovár, updated: 17.11.2012