osobné | výučba | výskum | kontakt | bioinfo
anglický jazyk

Osobné údaje ::

RNDr. Juraj Piovár, PhD.

Vzdelanie:

1999 - 2003 : GPDT v Poprade,
študijný program Informatika

2003 - 2008 : PF, UPJŠ v Košiciach,
Mgr. študijný program Biológia - Informatika

2008 - 2012 : PF, UPJŠ v Košiciach,
PhD. študijný program Fyziológia rastlín,
- 2009 : RNDr. Fyziologické aspekty toxicity vybraných abiotických faktorov v lišajníkoch.
- 2012 : PhD. Fyziologické aspekty toxicity vybraných abiotických faktorov v lišajníkoch.


IT aplikácie:

web (w3 valid), Visual Basic, Delphi

 
© 2009-2011 Juraj Piovár, updated: 17.11.2012